اولین جلسه کمیسیون اقتصاد دیجیتال با همت انجمن اقتصاددانان ایران و با حضور جمعی از فعالان اقتصادی کشور با هدف تلاش در جهت رفع چالش ها و موانع پیشروی توسعه اقتصادی کشور ۲۳ دیماه در محل شرکت گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سیمرغ سامانه برگزار شد.
در این جلسه با این رویکرد که اقتصاد دیجیتال؛ فضای اقتصاد جهانی را به سمت و سوی رقابتی سوق داده ، موجب می گردد موانع ورود به بازار برداشته شده و هر فرد به راحتی از طریق شبکه وارد اقتصاد جهانی شود، بر ضرورت تشکیل کمیسیون اقتصاد دیجیتال تاکید شد.

امکان ارسال نظرات نیست.