عدم شناخت بازارهای هدف، در صدر مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی

یاداشت سادینا آبائی، نایب رئیس کمسیون احداث‌ و‌ خدمات فنی‌‌ و‌ مهندسی اتاق ایران برای پایگاه خبری اتاق ایران این‌ موضوع که  قیمت اکثر تولیدات ما در صورت نبود یارانه‌های انرژی و آب تقریباً ... بیشتر بخوانید