اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران انتخاب شدند

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران برگزار شد. در این مراسم که با حضور نماینده اتاق بازرگانی،اعضای هیئت ... بیشتر بخوانید