آشنایی با گروه سیمرغ سامانه

نفت یا فاوا مسئله این است

_

گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سیمرغ سامانه با هدف سرمایه گذاری و توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از شهریور ۱۳۷۹ با اتکاء به تخصص و دانش روز جوانان ایرانی و با همکاری جمعی از نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر کشور تاسیس شد. شرکت سیمرغ سامانه بر این باور است که امروزه دیگر حجم سرمایه و اندازه‌ بازار در توسعه‌ اقتصادی ملل نقش اساسی ندارد، بلکه این نقش را دانش و فناوری ایفا می‌کند. بنابراین با این نگاه که بهره برداری از زیرساخت ها و بستری که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه، فراهم می کند، می توان به شعار “نفت یا فاوا مسئله این است” جامعه عمل پوشاند.

التجاره والتوسع الخارجی

_
  • وثائق تأمین اللوحات التجاریه
  • خطاب معتمد من الشرکه باللغه العربیه
  • صوره عن هویه الشخص المخوّل بالتوقیع
  • عقد التأسیس للشرکه
  • رخصه الشرکه التجاریه
  • صوره عن جواز سفر الشخص المخوّل بالتوقیع
  • یحق للشرکات والوکالات والمعارض العامله فی تجاره

أعضاء المجموعه

موظفی الشرکه

_

محمد آل عمران

المؤسس المشارک ، المطور

هیفا وهبی

فریق الدعم

عمر دیاب

فریق الدعم

نانسی عجرم

فریق الدعم

۶۷%

تسجیل الشرکه فی وقت قصیر

۷۸%

ریاده الأعمال

۷۰%

التجاره والتوسع الخارجی

۸۶%

تمیّز الأعمال

۶۲%

الفعالیات ولقاءات الأعمال

مهارات فریقنا

نحن محترفون جدا

_

تشمل خدمات غرفه دبی دعم بیئه ومجتمع الأعمال فی دبی، وتوفیر خدمات الأعمال التجاریه لرجال الأعمال فی دبی مثل إصدار شهادات المنشأ، وتوثیق المستندات التجاریه ووثائق التصدیر، وتقدیم الخدمات القانونیه، واستقبال الوفود ورجال الأعمال، وتقدیم الدعم لمجموعات ومجالس الأعمال.